Wereldvoedsel

Zoals verschenen in Seizoenen, jaargang 39, nummer 4 (juli/augustus 2011), het magazine van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). Tekst: Lucas Brouns. Onlangs verscheen Wereldvoedsel – pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening. Dit boek gaat over voedsel in relatie tot ecologie, werkgelegenheid, welzijn, migratie en economie. Het boek is opgedeeld in thematische …

Stadsgerichte landbouw – verslag studiedag

Moderne kringlooplandbouw, nieuwe groene financiering, stadsgerichte landbouw en technische innovatie voor de stadsgerichte boer en tuinder. Kort verslag voor Occupy NL over studiedag (organisatie De Twaalf Ambachten). Oorspronkelijk gepubliceerd op de toenmalige website van Occupy Utrecht. Studiedag “stadsgerichte kringlooplandbouw” Vrijdag 25 november 2011 Georganiseerd door De Twaalf Ambachten i.s.m. ZLTO & Rabobank http://www.de12ambachten.nl/document/stadsgerichtelandbouw.php Op vrijdag …

Een ondergrondse bankrekening

‘Een ondergrondse bankrekening’ Interview met ecoloog dr Gerlinde De Deyn (Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek) over de invloed van tuinier-technieken op het bodemleven. In: Seizoenen, 39, 1 (jan./feb. 2011), pp.16/17 van www.VELT.be. Later is het ook gepubliceerd op GevoelvoorHumus.nl . Het is nu hier te lezen zoals gepubliceerd in Seizoenen (pdf).   Seizoenen, 39 (1), …