Permacultuur in Vogelvlucht

Een voorjaarsopleiding Permacultuur in kleiner verband, te Utrecht, verspreid over zes zaterdagen (waarvan vijf in de lente).

Permacultuur is een vakoverstijgende ontwerp-wetenschap die patronen observeert in natuurlijke en culturele systemen, met een ethische doelstelling bestaande uit drie principes. De ethische grondslagen van permacultuur heten Zorg voor Aarde, Zorg voor de mens, en Delen van overvloed.

De cursus toont de diverse aspecten van permacultuur in vogelvlucht: erg handig bijvoorbeeld als je een druk bezet persoon bent en (nog) niet aan een jaaropleiding toe komt.

Ook kan je heel goed een combinatie maken van deze zesdaagse cursus op locatie met de permacultuur-jaaropleiding (pdc-plus) in de webschool van Stichting Permacultuur Onderwijs. Of je gebruikt deze zesdaagse als opfriscursus nadat je eerder al een permacultuur-opleiding hebt gedaan…

Stichting Permacultuur Onderwijs is een verzameling mensen zonder winstoogmerk die kennis en ervaring willen doorgeven om tegelijk te kunnen zorgen voor Aarde en voor mensen, in eerlijke kringlopen.

10 Cultiveer diversiteit
Illustratie: Maranke Spoor, uit het eboek Permacultuur, Wat is dat?! Dat eboek treft u aan als kado op www.PermacultuurOnderwijs.nl

Winterse permacultuur-seizoenstips

De Seizoenstips van Stichting Permacultuur Onderwijs zijn er weer!

Klik op de link om de permacultuur-seizoenstips van de winter 2016-2017  te openen: http://eepurl.com/cvAj-5

  • Agenda: Voorjaarscursus Permacultuur met excursies, Voedsel verwerken in Utrecht & Valburg
  • Boekentip (met een eerbetoon aan Toby Hemenway, 1952-2016)
  • Doe-tip: Xylotheek maken
  • Kijk-en Luistertips Blogs (het Evidence-beest, Mispels en meer…)
  • Festivaltip: Het Living Village Festival
  • Boeken
  • Nieuwjaarswens

Groeten van Lucas Brouns (secretaris Stichting Permacultuur Onderwijs)

(Eerdere afleveringen van de permacultuur-seizoenstips vind je op http://PermacultuurOnderwijs.nl/seizoenstips/)

P1030133_phatch_phatch

Herstellende landbouw

Hoe verbouwen en consumeren we op een duurzame manier? Niet alleen agrariërs maar in feite iedereen die weleens iets eet, vindt in Herstellende landbouw: permacultuur voor boeren, burgers en buitenlui inzichten om te zorgen voor een voedselvoorziening die kan blijven bestaan. De mogelijkheden die Shepard met dit boek creëert zijn zeer divers, voedzaam, robuust, goed voor het leven op aarde en ook nog eens zeer werkbaar .

Herstellende_landbouw_webHerstellende landbouw: Agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui

Door: Mark Shepard

Vertaling: Maranke Spoor en Lucas Brouns, Stichting Permacultuur Onderwijs
Uitgeverij: Jan van Arkel
ISBN: 978-90-6224-533-8
Oorspronkelijke titel: Restoration agriculture: Real-world permaculture for farmers.

Lees hier alvast een synopsis van het boek en enkele uitgebreide fragmenten!

Tevens vindt u via die link een manier om dit boek te bestellen, een persbericht en de inhoudsopgave..

Ik ben tevreden en trots dat ik samen met Maranke Spoor dit boek heb vertaald. Het gaat een mooie toekomst tegemoet.

 

Permacultuur is… Uitzoemen

Permacultuur is… #33*: Uitzoemen, kijken naar het geheel…

Hieraan moest ik denken toen afgelopen week zich een prachtig nieuwsbericht verspreidde: ‘Uitsterven grote planteneters veroorzaakte enorme veranderingen in landschap. Het onderzoeksrapport waarvan dit een conclusie is, belicht bepaalde facetten van hoe landschap wordt gevormd door dieren (ook andere dieren dan mensen). In dit geval grote grazers. Héél grote grazers.

Moderne en paleo-ecologen werkten samen in een groep onderzoekers, onder leiding van het Instituut voor Ecologisch Onderzoek, NIOO-KNAW.

Mammuthus.jpg by Fun-Dan, Wikimedia

[Illustratie: Fun-Dan, Wikimedia]

Ik vind het echt mooi, en bemoedigend, om te zien dat je door zulke vakoverstijgende samenwerkingen een heel nieuw beeld van de wereld kunt vormen.

Dat vond ik ook zo geweldig aan het vertalen en bewerken van Mark Shepards Herstellende landbouw, wat ik samen met Maranke Spoor mocht doen (omdat Maranke dit boek desgevraagd had uitgekozen om in ons taalgebied uit te geven bij uitgeverij Jan van Arkel & ClubGroen). Mark Shepard, een boer in Wisconsin (Noord-Amerika), is ecoloog en ingenieur. In een uitgekiend landschap, meebewegend met hoe de natuur ter plaatse gebeurt, laten ze op Shepards boerderij verschillende soorten dieren om beurten grazen en scharrelen tussen, of onder, allerlei fruit en noten. Denk aan Joel Salatins systeem maar dan in een savanne-achtig, halfopen landschap, met behalve weiland ook een aantal ruime stroken voor eenjarige groentes en granen.

De dieren kunnen hun soorteigen gedrag veel meer uitoefenen dan je misschien voor mogelijk had gehouden op een boerderij. Samen met de boer zorgen ze voor opbouw van bodemvruchtbaarheid. De bodem waarop wij leven, waarvan wij en andere dieren voedsel betrekken, is mede gevormd in de tijden waarin er zulke enorme herbivoren leefden.

Ik weet nog dat ik een keer nazocht hoelang die grote planteneters hier hebben geleefd, en dat ik toen even koffie moest gaan drinken om bij te komen van mijn uitzoem-verbazing.

Op pagina 76 (in onze Nederlandse vertaling) schrijft Shepard: “Tussen de vele levende verbindingen waren er vast ook kevers die de mest van mastodonten en neushoorns gebruikten als voedsel voor hun nesten. (…) Precies deze diversiteit, deze verwevenheid en deze toewijding aan het verbeteren van de gezondheid van het systeem missen we in het tegenwoordige landschap van eenjarige landbouw. Precies deze componenten moeten we herbouwen. De missie van herstellende landbouw is om daarvoor te zorgen en gezonde, intacte, diverse, opbouwende ecosystemen te maken die voorzien in voedsel, brandstoffen, medicijnen en bouwmaterialen – voor de mensheid en voor alle andere bewoners van de aarde.”

Herstellende_landbouw_webEn het halfopen landschap, gelaagd als een voedselbos met weiland, is meteen ook het meest efficiënte, veelgelaagde zonnepaneel dat je kunt aanplanten. Veel fotosynthese, veel koolstof uit de atmosfeer weer opgeslagen in de bodem. Zo zien we hoe de boer, de ecoloog en de ingenieur in Shepard komen tot een uitgezoemde kruisbestuiving, met een morele grondslag. Hiervoor is permacultuur als ontwerpsysteem bedoeld. Zo kun je met uitzoemen tot heel nieuwe ideeën komen, die stroken met de ecologische realiteit. (Het woord ‘ecologische’ voelt hier als een pleonasme, als ‘witte sneeuw’, omdat er een desbetreffende passage in me komt bovendrijven uit Maranke Spoors eboek Permacultuur, Wat is dat?!.) Uitzoemen kan met andere uitzoemende specialisten samen (je hoeft niet alles te kunnen of overal wat van te weten) en door zelf naast je mogelijke specialisme(n) ook permacultuur te studeren.

Vind je het leuk om Herstellende landbouw boek in te zien? Twee stukken staan online, die staan op de volgende pagina, waar je ook een synopsis en inhoudsopgave aantreft, en informatie hoe je het, als je wilt, kunt bestellen bij ons, als vertalers-bewerkers: PermacultuurOnderwijs.nl (dat is een directe link).

Bronnen

*) Over deze reeks ‘Permacultuur Is…’

Uitleggen wat liefde is in één zin? Dat gaat niet. Wellicht dat daarom ooit de reeks ‘Liefde is’ in het leven geroepen is. Uitleggen wat permacultuur is in één zin is ook heel lastig. Daarom is de reeks ‘Permacultuur is’! Deze verschijnt sinds maart 2014 via diverse media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Ben je geïnteresseerd in andere Permacultuur Is…jes uit deze reeks? Hier staan er een paar: PermacultuurOnderwijs.nl (dat is een directe link).

Water, indianen en het internet

Heb je in de nazomer ook af en toe gedacht… En nou kan-ie wel weer met die regen? Een collega-tuinier op onze volkstuin-vereniging merkte op dat het zestig uur achter mekaar door had geregend! Je kent de consequenties in stedelijke omgevingen: de riolen kunnen de hoeveelheden, vooral bij hoosbuien inderdaad, amper aan. Als ze overstromen komt er ongezuiverd rioolwater in het grondwater. In een laaggelegen wijk van Amsterdam is daarom deze wadi aangelegd, die het water tijdelijk kan bufferen.

Wadi in Amsterdam Watergraafsmeer, parrallel aan de Middenweg en de Anfieldroad. En hier staat een filmpje: https://Climatescan.nl/projects/7/detail – waarvoor dank, alsook voor de foto’s, aan Waternet. Zie ook Amsterdam Rainproof, met onder meer een project waarin Amsterdammers zich konden aanmelden als ze in hun buurt een ‘postzegelpark’ wilden aanleggen.

Er zijn ook steden waar er geen riool is. Nu er veel mensen naar steden verhuizen, zoals Mumbai en Mexico-stad, vraagt dat om nieuwe oplossingen. In zulke steden komen nieuwe nederzettingen van mensen die zeer dicht op elkaar wonen. Ik werd vorige herfst, in het kader van een uitwisselingsprogramma voor pioniers, gevraagd mee te werken aan een project hieromtrent, bij BioPolus. Nu is BioPolus een bedrijf dat zijn wortels heeft in waterzuivering. Terwijl in onze permacultuur-ontwerp-opleidingen een van de basisvragen bij water is: Wat stop je erin?

Inderdaad geen poep dus, als het niet hoeft. Mijn tijdelijke collega’s (uit Finland en Spanje) vonden het helemaal logisch om toiletten te adviseren waar urine en droge uitwerpselen gescheiden blijven. Het bedrijf dat ons had uitgenodigd, leek echter verder te gaan met de ‘klassieke’ manier om eerst poep in het water te stoppen.

Hiervoor werd als argument een onderzoek aangehaald dat in een Japanse gevangenis is uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat als er veel water werd rondgepompt in de leefomgeving van de gevangenen, ze niet met elkaar gingen vechten. Zeker zal kabbelend en bruisend water op veel mensen een geruststellende invloed hebben, en mensen uit bepaalde culturen krijgen er een hygiënisch gevoel van als ze een toilet doorspoelen. Maar er zijn ook mensen die zich proper voelen als ze zaagsel op hun poep gooien in een composttoilet. Informatie uit de ene situatie kun je niet altijd generaliseren om in een andere situatie toe te passen.

Recentelijk werd BioPolus uitgenodigd in Eindhoven om mee te kijken naar de rioolwaterzuivering van deze stad waar er al poep in het water zit.

Wat mij tijdens mijn maand bij BioPolus opviel, is hoeveel informatie er op het internet rondgaat over de nieuwe hyperstedelijke omgevingen (vaak krottenwijken genoemd) die aangeeft dat het efficiënt is om in de stad te wonen en dat mensen zich er gelukkiger voelen. De toepasbaarheid van zulke welvaarts-indexen is echter per situatie heel verschillend. Zo kan de Wereldgezondheidsorganisatie met de beste bedoelingen de strijd aangaan met ‘open defecation’ (zeg maar wildpoepen), maar het risico is dat culturen die ándere slimme oplossingen, of in hun situatie slimmere oplossingen hebben dan een toilet zoals het onze, hierdoor als ‘minder ontwikkeld’ kunnen worden gezien. Of dat de ‘landgrab’ (landjepik) die op grote schaal plaatsvindt van Mongolië tot Indonesië, onbedoeld wordt vergoeilijkt met deze veronderstelling dat in een stad wonen per definitie goed voor je is.

PICT1136

Bovendien wordt er soms dubbel verdiend aan het scheppen van problemen: eerst verdient een fonds aan het kappen van een indianenbos voor grootschalige landbouw, en vervolgens moet die grootschalige landbouw worden ‘geïntensiveerd’ om de indianen, die nu tegen wil en dank in een stad wonen, te ‘voeden’. (Je herinnert je misschien een schokkende uitzending van Nieuwsuur van eind 2013, over Guarani-indianen in Brazilië en de suikerfabrikant Bunge.)

Het ontwerp-systeem permacultuur kunnen we gebruiken om naar het hele plaatje te kijken. En de morele vuistregels Zorg voor de aarde, Zorg voor de mens en Eerlijk delen zijn daarbij de middelen om een evenwicht te vinden.

Alleen naar de stad kijken of alleen naar het platteland leek mij niet wenselijk in dit ontwerp; daarom zie je op de volgende illustratie hoe urine lokaal wordt gebruikt voor in verticale stadslandbouw (waterrijke voeding met veel mineralen), terwijl het droge deel, de faeces, met cargobikes naar grotere composterings-installaties buiten het stedelijke gebied wordt gebracht. Daar zijn namelijk ook de boerderijen waar het koolhydraatrijke basisvoedsel (staple foods) vandaan komt in de vorm van granen, vlees en noten. Zo sluit je een stukje van de kringloop regionaal en een stukje lokaal in de wijk.

P1120372_phatch

In bovenstaande illustratie zie je de gele en de bruine pijlen (ureum respectievelijk dry). De droge mensenmest, gemengd met koolstofrijk materiaal, wordt in karton met cargobikes naar regionale composterings-installaties vervoerd op weg naar de boerderijen.

Het onderzoeksverslag van ons tijdelijke team in het Watermall-project bij BioPolus zijn hier grotendeels te zien – een van de voorwaarden van het Climate-KIC-project was dat de restultaten beschikbaar zijn voor iedereen.

Permacultuur in je moestuin

Met veel plezier heb ik dit boek vertaald en bewerkt, samen met Maranke Spoor. Een prachtig boek waarmee je permacultuur kunt inzetten in je moestuin, buurtmoestuin, stadse voor- en achtertuin, en op terrassen. Permacultuur in je moestuin is de vertaling van The Vegetable Gardener’s Guide to Permaculture: Creating an edible ecosystem, van Christopher Shein en Julie Thompson (2013).

Er komen heel veel verschillende planten aan bod, van fruitbomen en -struiken tot kruiden. De systematiek van permacultuur wordt uitgelegd aan de hand van duidelijke schetsontwerpen. Ook het hoofdstuk over het winnen en bewaren van zaden komt als geroepen, want Christopher Shein heeft hier veel ervaring mee. Een fleurig geïllustreerd studieboek voor de moestuin!

Permacultuur in je moestuin

Inzien, bestellen?

U kunt het boek inzien op de webpagina van PermacultuurOnderwijs.nl (directe link).

Permacultuur in je moestuin is niet alleen in de boekhandel te koop, maar ook rechtstreeks bij de vertalers/bewerkers van Stichting Permacultuur Onderwijs … Of bij de uitgever, via ClubGroen.nl. Rechtstreeks kopen betekent ietsje extra steun aan de kleine bedrijven die ervoor zorgen dat dit nuttige werk wordt gedaan. Dank u wel!

U bestelt het boek bij Stichting Permacultuur Onderwijs door €24,95 euro + €3,95 [verzendkosten binnen Nederland] = €28,90 over te maken op rek.nr. NL58 RABO 0347 3714 34 t.n.v. Stichting Permacultuur Onderwijs, te Utrecht (nadere gegevens). Vergeet u niet uw adres achter te laten via een mailtje naar Boeken@nullPermacultuurOnderwijs.nl … Met uw aankoop steunt u het werk van Stichting Permacultuur Onderwijs. U krijgt van ons bij het boek een gratis zakje verrassingszaad.