Zoals verschenen in Seizoenen, jaargang 39, nummer 4 (juli/augustus 2011), het magazine van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). Tekst: Lucas Brouns.

Onlangs verscheen Wereldvoedsel – pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening. Dit boek gaat over voedsel in relatie tot ecologie, werkgelegenheid, welzijn, migratie en economie. Het boek is opgedeeld in thematische stukken van twee pagina’s. Per thema wordt een verhaal verteld bij twee foto’s: een foto uit onze omgeving tegenover een foto uit een ander land. Na een aantal van zulke themapagina’s eindigt elk hoofdstuk met een informatief essay. Hier vinden we bijvoorbeeld cijfers van de energie-efficiëntie van diverse vormen van landbouw, waarbij de industriële landbouw als zeer verspillend uit de bus komt. Wat regelmatig terugkeert is de invloed van de vrijemarktpolitiek op de samenhang van (agrarische) gemeenschappen. De lezer vindt voldoende bagage om mee te kunnen praten over het EU-landbouwbeleid dat binnenkort wijzigt.

De waarde van dit boek zit in de onpartijdigheid. De auteur is evenzeer begaan met westerse boeren en burgers als met die in ‘ontwikkelings’-landen. Juist deze objectiviteit maakt dat de lezer geen doemscenario’s gaat zien bij de agro-economische realiteit die hier wordt geschetst. Integendeel, dit boek geeft beelden, verhalen, feiten en argumenten die onze eigenwaarde als consument en als tuinier verder vergroten.

Wereldvoedsel geeft een scherpe blik op de realiteit, maar draagt ook oplossingen aan: beleidsalternatieven voor de ultraliberalisering alsook landbouwtechnische praktijken die al eeuwenlang duurzaam functioneren. Geurts beschrijft en verbeeldt de systemen waarin voedselsoevereiniteit wel mogelijk blijkt, van regio’s in Vietnam tot Zuid-Afrika.

De auteur groeide op op een boerderij, volgde agrarische opleidingen en daarna de studie milieukunde. Hij werkt al jaren bij XminY Solidariteitsfonds. Geurts maakte verre reizen, waardoor hij wereldwijde invloedsferen kan koppelen aan lokale situaties. Dat maakt van Wereldvoedsel een concreet en uitvoerbaar werk.